Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidsstudio Flair verwerkt van haar klanten.

 

Indien u klant wordt of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidsstudio Flair verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

 

Ik adviseer u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

 1. Wie is verantwoordelijk?
  Binnen Schoonheidsstudio Flair is Marja van den Dobbelsteen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Bij Schoonheidsstudio Flair worden de volgende persoonsgegevens bewaard en vastgelegd:
  • Voor- en achternaam en eventuele tussenvoegsels;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Gezondheidsgegevens;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum.
 3. Waarom verwerkt Schoonheidsstudio Flair u persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
  • Het contact hebben over afspraken, wijzigingen en annuleringen van afspraken;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 4. Hoe lang bewaart Schoonheidsstudio Flair uw gegevens?
  Uw persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen of totdat u 5 jaar geen klant meer bij Schoonheidsstudio Flair bent.
 5. Kunt u uw gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen?
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidsstudio Flair. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op uw verzoek.

  Schoonheidsstudio Flair wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
 6. Wordt deze privacy verklaring gewijzigd?
  Deze Privacyverklaring kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De gewijzigde Privacyverklaring wordt op dezelfde plaats getoond en heeft een andere versie datum (zie onderaan). Schoonheidsstudio Flair adviseert u om de Privacyverklaring regelmatig te bekijken.
 7. Worden de persoonsgegevens gedeeld met derden?
  Schoonheidsstudio Flair verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 8. Hoe gaat de website om met persoonlijke gegevens?
  Deze website is voorzien van een SSL certificaat (https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens die u met het contactformulier aan ons verstrekt.

  Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Wij maken bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
 9. Hoe beveiligt Schoonheidsstudio Flair uw persoonsgegevens?
  Schoonheidsstudio Flair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

versie: 20 oktober 2020.